Teknisk årsrapport 2019 NordmarkenVand

Formål:
Denne rapport giver en kort oversigt over de aktiviteter, der er udført det pågældende kalender år.

Rapporten henviser til nærmere teknisk dokumentation, der danner grundlaget for rapporten.

Roskilde Kommune pålægger NordmarkenVand at udarbejde en årlig rapport over årets aktiviteter med mere, samt fremadskuende oversigt over de næste 5 år, jf. vandindvindingstilladelsen afsnit 2, pkt. 1 – 29.

Rapportens tilhørende bilag ”Aktivitetsplan” (Excel regneark) bruges også internt i vandværket som værktøj til opfølgning samt historik formål. Dette bilag overføres (kopieres) sammen med rapporten til næste år, og renses for ikke aktuelle oplysninger samt tilhørende dokumenter så som vandanalyser m.m.

Rapporten gemmes i en mappe på vandværkets computer under ”Årsrapporter ÅÅÅÅ”.

Rapporten tager ikke stilling til den regnskabsmæssige årsafslutning, som offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter afholdt generalforsamling. Læs den tekniske årsrapport her. --> Teknisk årsrapport 2019.