Velkommen til Nordmarken Vand

”Selskabets formål er at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål”

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om vandværket i menulinjen.

Du har mulighed for at tilmelde dig forbrugerkartoteket samt maillisten og dermed modtage vigtige informationer fra dit vandværk - NordmarkenVand.

Hårdheden på det leverede vand er 18odH. Læs brugsanvisningen på dit vaskemiddel om den korrekte dosering.

Ved uregelmæssigheder i vandforsyningen kontakt da straks tlf. 46 73 38 69.

Telefonnummeret dækker kun området for NordmarkenVand. Se her om din adresse får vand fra NordmarkenVand.

Giftfri have
Vi vil med initiativet Giftfri Have hjælpe haveejere med at droppe giften i deres have. Se filmen eller læs Pixibogen for haveejere.

Der er ikke blevet oprettet forsideindhold endnu.

NordmarkenVands bestyrelse arbejder for den bedst mulige drikkevandskvalitet til sine forbrugere. Hydrogelog DVN, Jørgen Krogh Andersen.

Indlæg: Dansk vand- og Naturcenter, Hydrogeolog Jørgen Krogh Andersen DVN

NordmarkenVands bestyrelse arbejder for den bedst mulige drikkevandskvalitet til sine forbrugere.

Vi har igangsat en plan for at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden – og vi har været i gang siden marts måned 2019.

Læs mere
Nordmarken Vand indkalder hermed til ordinær Generalforsamling torsdag den 23. maj 2019

Nordmarken Vand indkalder hermed til ordinær Generalforsamling torsdag den 23. maj 2019 Indkaldelsen i PDF format.
Årsregnskab 2018 i PDF format.

NordmarkenVand a.m.b.a.

Læs mere
Bekæmpelse af pesticid forurening på NordmarkenVand - April 2019

Bekæmpelse af pesticid forurening på NordmarkenVand - April 2019 Til orientering læs her.

Med venlig hilsen.
NordmarkenVand a.m.b.a.

Læs mere
Seneste vandanalyse afgang vandværk marts 2019

Seneste vandanalyse i PDF format.

Se analyse afgang vandværk marts 2019 Analyse marts 2019.

Med venlig hilsen.
NordmarkebVand.

Læs mere
Påbud om levering af drikkevand.

Påbud om levering af drikkevand der opfylder kravene til drikkevandskvalitet

Vi har i øjeblikket et problem med at kunne overholde grænseværdierne for pesticider i vores drikkevand.
Derfor ser vi os nødsaget til at omlægge dele af vandføringen i vores ledningsnet, således at vi hurtigst mulig han få bragt forureningen ned under grænseværdierne.

Denne omlægning kan give varierende vandtryk nogle få steder på ledningsnettet. Vi vil bestræbe os på, at få dette normaliseret situationen hurtigst mulig.

Læs mere