Velkommen til Nordmarken Vand

”Selskabets formål er at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål”

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om vandværket i menulinjen.

Du har mulighed for at tilmelde dig forbrugerkartoteket samt maillisten og dermed modtage vigtige informationer fra dit vandværk - NordmarkenVand.

Hårdheden på det leverede vand er 18odH. Læs brugsanvisningen på dit vaskemiddel om den korrekte dosering.

Ved uregelmæssigheder i vandforsyningen kontakt da straks tlf. 46 73 38 69.

Telefonnummeret dækker kun området for NordmarkenVand. Se her om din adresse får vand fra NordmarkenVand.

Giftfri have
Vi vil med initiativet Giftfri Have hjælpe haveejere med at droppe giften i deres have. Se filmen eller læs Pixibogen for haveejere.

Der er ikke blevet oprettet forsideindhold endnu.

Påbud om levering af drikkevand.

Påbud om levering af drikkevand der opfylder kravene til drikkevandskvalitet

Vi har i øjeblikket et problem med at kunne overholde grænseværdierne for pesticider i vores drikkevand.
Derfor ser vi os nødsaget til at omlægge dele af vandføringen i vores ledningsnet, således at vi hurtigst mulig han få bragt forureningen ned under grænseværdierne.

Denne omlægning kan give varierende vandtryk nogle få steder på ledningsnettet. Vi vil bestræbe os på, at få dette normaliseret situationen hurtigst mulig.

Læs mere
Ufarlig misfarvning af drikkevand

UFARLIG MISFARVNING AF DRIKKEVAND!
-------------------------------------------------------------------------
Grundet omlægning af vandførelse i dele af vandværkets ledningsnet, kan der i en kort periode, forekomme misfarvning af vandet hos nogle forbrugere.

Misfarvningen er på ingen måde farlig, men det henstilles, at man ikke vasker tøj mens misfarvningen forekommer.
Misfarvningen er kortvarig og kan fjernes ved at lade vandet løbe i et stykke tid, indtil misfarvningen er forsvundet.

Vi beklager de gener det måtte medføre.

Læs mere
Ordinær Generalforsamling onsdag den 23. maj 2018 på Hotel Søfryd i Jyllinge kl.19.30

Ordinær Generalforsamling onsdag den 23. maj 2018 på Hotel Søfryd i Jyllinge kl.19.30.

NordmarkenVand a.m.b.a. indkalder hermed til ordinær Generalforsamling
onsdag den 23. maj 2018 på Hotel Søfryd i Jyllinge kl.19.30

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det foregående år

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Læs mere
Voldsomt brud på hele Nordtoften - varighed 4 timer.

Vigtig information til forbrugerne på hele Nordtoften.

Der er brud på vandforsyningen til forbrugerne på Nordtoften.
Udbedring af skaden vil tage omkring 4 timer - Vi forventer at der er normal vandforsyning kl. 19:00.

Vi arbejder på højtryk for at udbedre fejlen og beklager de gener det medføre for dig som forbruger.

Venlig hilsen
Nordmarken Vand

Læs mere
Vigtig information: Afbrydelse af vandforsyningen på Svanevænget

Vigtig information til forbrugerne på Svanevænget.

Der er brud på vandforsyningen til forbrugerne på Svanevænget.
Mandag d. 19-2-2018 vil der på grund af brud på hovedledningen, forekomme afbrydelse af vandforsyningen på Svanevænget fra nr 2 til nr 22 og nr 1 til nr 27 i tidsrummet fra kl 09:00 til 15:00.

Vi arbejder på højtryk for at udbedre fejlen og beklager de gener det medføre for dig som forbruger.

Venlig hilsen
Nordmarken Vand

Læs mere