Velkommen til Nordmarken Vand

”Selskabets formål er at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål”

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om vandværket i menulinjen.

Du har mulighed for at tilmelde dig forbrugerkartoteket samt maillisten og dermed modtage vigtige informationer fra dit vandværk - NordmarkenVand.

Hårdheden på det leverede vand er 18odH. Læs brugsanvisningen på dit vaskemiddel om den korrekte dosering.

Ved uregelmæssigheder i vandforsyningen kontakt da straks tlf. 46 73 38 69.

Telefonnummeret dækker kun området for NordmarkenVand. Se her om din adresse får vand fra NordmarkenVand.

Giftfri have
Vi vil med initiativet Giftfri Have hjælpe haveejere med at droppe giften i deres have. Se filmen eller læs Pixibogen for haveejere.

Der er ikke blevet oprettet forsideindhold endnu.

Ordinær Generalforsamling torsdag den 18. maj 2017

NordmarkenVand a.m.b.a.

Indkalder hermed til ordinær Generalforsamling - torsdag den 18. maj 2017 på Hotel Søfryd i Jyllinge kl. 19.30

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det foregående år

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

Læs mere
Ledningsbrud på Indelukket er udbedret.

Ledningsbrud på Indelukket er udbedret og forbrugerne har frisk vand i vandhanen igen.

Venlig hilsen
NordmarkenVand

Læs mere
Vigtigt! Første aflæsning af de nye målere -Fjernaflæsningsmålere- i Tofterne samt Fjordbakken-Råmosevej-Vinkelhagen og Toftegårdsvej.

Vi starter nu første aflæsning af de nye målere -Fjernaflæsningsmålere- i Tofterne samt Fjordbakken-Råmosevej-Vinkelhagen og Toftegårdsvej.

Det vil ske fredag den 30 september og vi aflæser ved en gennemkørsel af vejene i pågældende område og med en evt. opsamling mandag den 3. oktober.

Læs mere
Indberetning af aflæsning til vandværket var inden fredag d. 7. oktober 2016.

Benyt det på aflæsningskortet angivne brugernavn og adgangskode.

Skulle du have glemt at indberette din måleraflæsning, så kontakt venligst NordmarkenVand - Ole Viborg på tlf.: +45 46 73 38 69.

Medio september 2016 udsendes der selvaflæsningskort til brug for aflæsning af vandmåleren. Sidste frist for indberetning af aflæsningen er fredag den 7. oktober 2016.

Aflæsningen kan indberettes her
=========================

Venlig hilsen
NordmarkenVand

Læs mere
Samarbejdspartnere

Leverandører og samarbejdspartnere

Verner Nielsen & Søn's Eftf. ApS
Tlf.: 46 73 11 22 - Web: http://www.vns-vvs.dk/ - @: larswest@vns-vvs.dk

Læs mere